Corruptie in Moskou

In Moskou kwamen we een aantal gevallen tegen waarbij de integriteit van de Moskoviet in het geding kwam. Dit is er één:
    Bij de kassa’s van de meeste musea in Rusland hangen twee verschillende prijslijsten: één met prijzen voor Russen en één met prijzen voor buitenlanders. De buitenlander-prijzen zijn gemiddeld 10 keer zo hoog als die voor de Russen. Vroeger kon ik mij enorm opwinden over dit opmerkelijke verschil, maar tegenwoordig accepteer ik het maar als een exotisch en onontkoombaar feit.
    Niet iedereen legt zich hier zo gemakkelijk bij neer. Een kaartje voor het Moskouse Kremlin kostte mij 200 roebel (zo’n 20 gulden), terwijl Russen 30 roebel betalen. Voor ons bij de kaartcontrole stonden een Russische vrouw en een buitenlandse man. De vrouw had twee Russenkaartjes gekocht en werd door de controleur om opheldering gevraagd. Zonder blikken of blozen schoof de vrouw hierop pijlsnel een briefje van 50 roebel in de hand van de controleur. Deze accepteerde dat dadelijk, waarbij hij onopvallend om zich heen keek om zich ervan te vergewissen dat geen van zijn meerderen ooggetuige was van deze fooi. De vrouw en haar buitenlandse man konden doorlopen.
    In het voordeel van de Russen spreekt het vervolg op deze episode: de vrouw en de man werden bij het bezoek aan één van de kerken binnen het Kremlin opnieuw aangehouden, ditmaal door een oude vrouw. De Russin bood haar een kleine fooi aan, maar deze werd door de vrouwelijke controleur resoluut afgewezen, zij was niet omkoopbaar. Het paar mocht echter wel de kerk in.