Jacob

Geen peer(le) dient by nacht gekocht, geen vrijster by de keers gesocht.

» Jacob Cats