Duizenden Spanjaarden trekken naar Nederland

Het zal niet lang meer duren of de Nederlanders gaan niet meer naar Spanje voor de zon, maar de Spanjaarden komen hier heen. Ondanks de sussende taal van onder andere het NRC Handelsblad of Dlask, is er de afgelopen dagen weer een nieuw duister teken aan de wand verschenen: een lap ijs ter grootte van Overijssel is van Antarctica afgebroken.
    Het NRC bericht: “Of de lokale klimaatverandering [op Antarctica], die zeer aanzienlijk is, verband houdt met het mondiale broeikaseffect is onduidelijk. Wel staat vast dat het verdwijnen van de ijsplaten de klimaatopwarming ter plekke versterkt: gletsjers en bergland komen steeds meer onder invloed van de relatief warme zee te staan.”.
    Wij herinneren de lezer eraan dat boven de Zuidpool het gat in de ozonlaag het grootst is. (In het nabijgelegen Australië is ook geen normaal denkend mens topless in de zon te vinden.)
    Greut.nl herhaalt de stelling van vorige week dat radicale maatregelen vereist zijn om te voorkomen dat de aardbol in verhoogd tempo naar de knoppen gaat. Vorige week riepen wij nog braaf op tot ondertekening en navolging van het Kyoto-protocol. Nu denken wij dat het menens is.
    Pim, kan de volgende wens nog opgenomen worden in het verkiezingsprogram: “Wij streven een algeheel verbod na van het privébezit van de automobiel”?
    » Antarctica verliest ijs