Kyoto Protocol

In Het dreigende gevaar pakte ik het NRC aan, vanwege hun zwakke houding in het vraagstuk rondom het Kyoto Protocol. Dlask sprong op de bres voor de Rotterdamse Courant. Gelukkig heeft greut.nl steun vanuit onverwachte hoek gekregen.
    Afgelopen donderdag plaatste het NRC een brief van drie medewerkers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Zij vinden dat het bewuste redactioneel commentaar “slecht onderbouwde beweringen en suggesties” bevat. Geheel in stijl van greut.nl, maar meer met feitenmateriaal gestaafd, wordt vervolgens het NRC-commentaar gefileerd. Het drietal van de RIVM baseert zijn stellingen ondermeer op rapporten van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
    Het is mooi dat er naast de uiterlijke kenmerken (warme winters en afbrekende ijskappen) nu ook wetenschappelijke ondersteuningen staan. Tijd om er wat aan te doen! Schakel nu onmiddellijk de PC uit om stroom te besparen!
    » De brief van de RIVM
    » RIVM
    » IPCC