Reactie van Dlask.nl

Helaas blijken de wortels van het kwaad al wijder vertakt dan ik gisteren voorzag. Ook de onschuldige wielrenner Dlask is ten prooi gevallen aan de vraatzuchtige propagandamachine van de olie-industrie.
    “Het is Greut die hier volkomen onzin uitkraamt. Het is helaas zo dat er geen wetenschappelijk aantoonbaar verband bestaat tussen de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer en de temperatuur op aarde. Sla ze d’er maar op na: de ontelbare klimaat-onderzoeken (www.usgcrp.gov). In ieder geval wordt 1 ding duidelijk: we begrijpen nauwelijks hoe het huidige klimaat werkt, laat staan dat we kunnen voorspellen wat er gebeurt als er een inbreuk gepleegd wordt op het systeem, zoals het injecteren van wat broeikasgas. De diverse milieubewegingen kramen derhalve keer op keer totale onzin uit als ze weer eens met oplossingen voor potentiele klimaatsproblemen op de proppen komen. En dat heeft de Nrc hoofdredactie prima verwoord.”
    Beste Dlask, het gaat helaas niet om “het injecteren van wat broeikasgas”, maar over het “stelselmatig inpompen van miljarden tonnen CO2 en andere broeikasgassen” in onze atmosfeer. Niemand kan natuurlijk voorspellen wat hier de precieze gevolgen zullen zijn, maar je hoeft geen glazen bol te hebben, om te kunnen opmerken dat de invloed op de aarde desastreus is.
    Stel dat Dlask gelijk heeft zijn commentaar, dan staan we nog altijd voor een “onverklaarbare” opwarming van de aardbol die gelijke tred houdt met de ontplooiing van industriele activiteiten van de mens. Het tegenovergestelde is dan evenmin aangetoond: dat de broeikasgassen geen klimaatsveranderingen veroorzaken. Mijn stelling luidt daarom nog steeds dat we nu als mens verplicht zijn in te grijpen voordat er straks alleen nog maar op Groenland bananen groeien!
    » Het dreigende gevaar
    » Dlask