Een lans voor George Bush

George Bush moet zojuist even flink op zijn achterhoofd gekrabt hebben. Was hij nu in Bagdad of in Berlijn uitgestapt? Tienduizenden aanhangers van het Comité Vrienden van Al-Qaeda en andere sympathisanten staan met vlaggen en toeters de gekozen president van de Verenigde Staten uit te jouwen. Maar waarom in hemelsnaam?
    Bush is “als vriend” de Atlantische Plas overgestoken. Maar waarom moet er zo benadrukt worden dat er sprake is van vriendschap tussen de VS en Europa? Is dat dan niet vanzelfsprekend? Helaas niet.
    Hoewel het de VS zijn die telkens weer de hete kastanjes uit het vuur halen (in Kosovo, Bosnië, Israël of Aghanistan), blijven de apathische Westeuropeanen met hun moralistische vinger zwaaien. Ik ben benieuwd wie van die moralisten straks de bommen van Saddam terug wil koppen. De VS zijn de enige mogendheid met een uitvoerbare visie op de wereldpolitiek. Louter daarom verdienen zij meer steun.
    Let op: De milieupolitiek van Bush en kornuiten geeft totaal geen pas, de belangenverstrengeling in het Enronschandaal stinkt als een open beerput, globalisering heeft geen enkele zin zonder verregaande steun aan armere landen, maar als de VS straks Irak binnenvallen is dit een andere kwestie. Het is duidelijk dat Saddam Hoessein een gevaar voor zijn eigen bevolking en voor de rest van de wereld is. Andere methoden dan een inval hebben de afgelopen 15 jaar weinig zoden aan de dijk gezet. Demonstranten die Bush betichten van oorlogszuchtige retoriek zouden eens het aantal politieke vluchtelingen moeten tellen dat vanuit de VS en West-Europa naar Irak vlucht.

    » President Bush arriveert in Berlijn
    » Bush komt ‘als vriend’ naar Europa
    » Greut.nl Nieuws