Het was een bijzonder mooie, zoele dag.

“Het was een bijzonder mooie, zoele dag. […] Een tjalk voer er, met een wit zeil, den schoot over bakboord. En daarachter lag Durgerdam, met z’n kleine huisjes aan den dijk en zijn twee kleine torentjes […].Voor water en achter eindelooze weiden, bleekgroen en drassig en niets erin en de stompe toren van Ransdorp in de verte met de kleine huisjes er kleumerig en gering omheen.”
    Nescio – Mene Tekel (1914)

Klik maar! Klik maar! Klik maar! Klik maar! Klik maar!