De lans verstevigd

Op 22 mei brak greut.nl een lans voor George Bush: “Hoewel het de VS zijn die telkens weer de hete kastanjes uit het vuur halen (in Kosovo, Bosnië, Israël of Aghanistan), blijven de apathische Westeuropeanen met hun moralistische vinger zwaaien”.
    Greut.nl werd vervolgens neergesabeld door fanatieke bezoekers die stuk voor stuk minder van Ome George gecharmeerd waren. JP repliceerde: “Met alle respect, maar de kastanjes die de VS uit het vuur haalt, worden er in vrijwel alle gevallen ook door hen ingelegd”, terwijl K. schreef: “Zeggen dat je het prima vindt dat de machtspolitiek van de machtige landen niet moreel gemotiveerd is lijkt mij een beetje naief”.
    Afgelopen donderdag kreeg greut.nl onverwacht steun van de bekende Nederlandse filosoof Hans Achterhuis. In het NRC Handelsblad van 6 juni schreef hij een stuk over de Amerikaans-Europese verhoudingen. Ik licht er één alinea uit:
    In onze [Nederlandse] verhouding tot de Verenigde Staten, en met name in onze kritiek op de Amerikaanse machtspolitiek, speelt […] ongetwijfeld een vleug hypocrisie mee. Want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat stilletjes toch op de inzet van de VS wordt gerekend als de nood echt aan de man zou komen. Zelfs het verenigde Europa ontkwam er tenslotte niet aan om deze hulp in te roepen toen het er zelf niet in slaagde de Joegoslavische crisis op te lossen. Verwachten we niet heimelijk dezelfde soort steun als bij ons een vergelijkbare aanslag als in Manhattan plaats zou vinden? Het is gemakkelijk zelf schone handen te houden als je erop kunt vertrouwen dat anderen hun handen willen branden door de kastanjes uit het vuur te halen.
    Hete kastanjes dus, daar zijn we het allemaal wel over eens. OK, George, ruim nu die bende van Saddam maar op!

    » Een lans voor George Bush (Primair Bericht 22 mei 2002)
    » Stuur even een mailtje als je het hele artikel van Achterhuis wilt ontvangen