Post van L' associazione per la protezione degli animali

Het is weer tijd voor een padvinderdaad!
    “Miljoenen dieren worden jaarlijks door heel Europa vervoerd onder erbarmelijke omstandigheden. De Dierenbescherming vindt dat dit zo niet langer kan. Het transport van slacht- en mestvee moet worden beperkt tot maximaal 8 uur! Vindt u ook dat het lange-afstand veetransport een achterhaald en barbaars fenomeen is? Zeg ook ‘NEE’ tegen het gesol met vee en stuur een protestmail!
    Binnenkort praten de Europese landbouwministers over aanpassing van de veetransportwet. Nu is dus dé kans om tot een doorbraak te komen.
    De Dierenbescherming is gestart met een campagne om de politiek er van te overtuigen dat het afgelopen moet zijn met veetransporten over lange afstand. Steun de actie en ga naar de actiesite!”

    » Veetransport: 8 uur hutje mutje is echt de grens!