De treurige geschiedenis van een verdwaalde griend

Griend of niet?De meeste lezers van de Primaire Berichten zijn het er over eens dat de walvis die wij in Höfn gezien hebben een dolfijn geweest moet zijn. Wij houden het er echter op dat het wel degelijk een blauwe vinvis was en voegen hierbij het eerste fotomateriaal toe.
    Een dag na ons spannende avontuur ontmoetten wij in de bus naar Thorsmörk een Deen. Vervuld van trots vertelde M. hem over de geweldige walvis (“a real pilot whale!”) die wij gisteren gezien hadden en stelde en passant de vraag: “Do you have whales in Denmark?”
    De Deen glimlachte meewarig en zei: “No, only pilot whales.”
    In het vervolg hielden wij onze mond over walvissen.

    » Of is het toch een dwergvinvis?