Ganz vergessen!

Het hele verhaal over Wolletje en Snorri dat 2 september gepubliceerd werd, moest uiteindelijk een opmaat vormen voor een link naar een nieuwe site over Frieze schapen en hun invloed op het broeikaseffect. Maar die link was ik totaal vergeten te plaatsen. Daarom alsnog:

    » Frisian sheep and their contribution to global warming