W.H. Auden – Brieven van IJsland I

Toen de Engelse dichter W.H. Auden door zijn uitgever gevraagd werd om een reisboek over IJsland te schrijven zei hij geen nee. Hij kreeg enkele referenties en een beurs voor 3 maanden mee en vertrok samen met zijn dichter-vriend Louis MacNeice in 1936 naar het eiland onder de poolcirkel.
De groep Auden baant zich een weg door IJsland    Hij bezocht enkele notabelen, leerde boeren en vissers kennen en trok danwel met de bus danwel te paard door het ruige land. Maar toen hij uiteindelijk besefte dat er wel van hem verwacht werd dat hij hier een reisboek over zou schrijven, werd het hem droef te moede.
    Hoe vroeg zich af of “al die impressies van een toerist veel om het lijf hebben”. Auden: “Hij [de toerist] heeft niets te doen in het land dat hij bezoekt, zijn kennis van de economische en maatschappelijke verhoudingen beperkt zich tot officiële statistieken en kletspraatjes bij de thee; hij kent de taal niet zodat zijn oordeel over volksaard en cultuur noodgedwongen oppervlakkig is; en hij is er maar zo kort, drie maanden in mijn geval, dat hij niet in staat is werkelijk vertrouwd te raken met zijn materiaal. In het beste geval neemt hij alleen waar wat de inwoners al weten; in het ergste geval maakt hij zich schuldig aan het rondstrooien van clichés die gebaseerd zijn op gebrekkige en vaak onjuiste gegevens.”
    Deze hoge klif van bezwaren heeft Auden weten te omzeilen door een uiterst onorthodox “reisverhaal” te schrijven. Bij hem geen opeenvolging van gebeurtenissen en belevenissen, maar een onverwachte mix van brieven, gedichten, adviezen voor toeristen, navertelde IJslandse saga’s, spreuken en dagboekfragmenten.
    Auden: “Het probleem van reisboeken in het algemeen, hoe spannend ze ook kunnen zijn, is dat de feitelijke gebeurtenissen allemaal zo op elkaar lijken – maaltijden – slaapverblijf – vlooien – gevaren enzovoorts, zodat de herhaling dodelijk wordt.” En dus schreef Auden een reisboek, dat helemaal geen reisboek is.

    » Deel 2 recensie: W.H. Auden – Brieven van IJsland II
    » Deel 3 recensie: W.H. Auden – Brieven van IJsland III

    » Korte biografie W.H. Auden
    » Iets langere biografie W.H. Auden
    » The W. H. Auden Society
    » Bibliografie van Auden
    » Introductie in Audens reisgenoot Louis MacNeice
    » IJsland-pagina greut.nl