New York

Om de Oost-West verhoudingen niet verder te polariseren, én om de vriendschappelijke banden tussen de redactie van Primaire Berichten en die van het Amerikaanse Basic news te benadrukken, is verslaggeefster Strumse vorige week voor vijf dagen naar New York (Verenigde Staten van Amerika) gereisd.

Haar ervaringen heeft zij geboekstaafd in een fotoverslag, waaruit de nieuwsgierige lezer zelf zijn conclusies kan trekken!

    » New York