Zakynthos

Cielologisch onderzoek door prof. dr. TeuterDe Primaire Berichtjes Machine reutelde lekker voort de afgelopen week. Onderwijl bezocht de redactie een Belangwekkend Congres in Griekenland. Belangrijkste conclusies: het zeewater is helder, op de zeebodem liggen kiezels of zandkorrels, en de lucht boven het water is warm en blauw.

    » Zakynthos