Miljoenennota

Het dunne koffertje...Over het algemeen is de Miljoenennota 2004 een hard, maar begrijpelijk werkstuk van onze regering. Van één maatregel snap ik echter geen jota: het goedkoper maken van een auto van de zaak. De fiscale bijtelling wordt namelijk van 25 naar 20% verlaagd.

Deze maatregel kost de Nederlandse belastingbetaler 540 miljoen euro (voor dat bedrag kun je maar liefst 54 Mobergs aan het werk houden!). Het is zeer opmerkelijk dat er in tijden van draconische bezuinigingen opeens een half miljard beschikbaar wordt gesteld aan lease-autorijders. Deze mensen bevinden zich immers in de gelukkige omstandigheid dat ze een goede baan hebben. Bovendien houden ze daar een auto aan over, waar ze nu minder voor hoeven te betalen. Waarom moet juist deze groep ontzien worden?

Deze maatregel zal tevens het autogebruik bevorderen, wat haaks staat op het streven van het kabinet om het aantal files te verminderen. Eveneens botst dit voorstel met het idee om de mobiliteit in te perken. Mobiliteit is de pest van de hedendaagse samenleving. Zij eist niet alleen ieder jaar honderden dodelijke verkeersslachtoffers, maar zorgt ook voor onnodige agressie en navenante stress. De milieubelasting van mensen die ver weg van hun werk wonen is enorm. Bovendien moet er naar gestreefd worden om werk en wonen dichterbij elkaar te brengen, zodat de werk- en woonkernen meer in elkaar overgaan en leefbaarder zullen worden.

Een onbegrijpelijke maatregel die maar beter zo snel mogelijk uit het hoofd van Balkenende kan verdwijnen.

    » Leaserijden fiscaal eenvoudiger (NRC)