Boekverbrandingen op de Dam?

Een nare Russische gewoonte heeft zich naar Nederland verspreid: er is in ons land een boek verboden. De Harry Potterparodie Tanja Grotter en de magische contrabas mag in Nederland niet verschijnen.

Een hachelijke zaak. Ik ben reeds in het bezit van het Russische origineel van het boek van Dimitri Jemets en de rechter heeft geen uitsluitsel gegeven wat ik nu met dit boek moet doen. Ben ik verplicht mijn exemplaar in te leveren op het politiebureau, moet ik het misschien ritueel verbranden op mijn balkon, of volstaat het om twintig bladzijden uit het boek te scheuren en weg te gooien?

In de Sovjet-Unie vond een levendige ruilhandel plaats met boeken die op de zwarte lijst geplaatst waren. Kritische Sovjetburgers schreven of typten een boek over en distribueerden deze exemplaren onder vrienden en kennissen. Deze methode van boekverspreiding noemde men samizdat.

Tegenwoordig zijn de reproductiemethoden verbeterd, we beschikken immers over internet. Om de Nederlandse machthebbers te tarten en om aan te tonen dat het zinloos is om boeken te verbieden, zal ik vanavond op greut.nl beginnen met de publicatie van een eigenhandige vertaling van Tanja Grotter en de magische contrabas. Deze moderne interpretatie van samizdat doop ik hierbij samperevod.

    » Tanja Grotter (russisch)