Trots

De trotse redactie van de Trotse Primaire Berichten is er trots op dat er bij de Russische verkiezingen van vandaag een wolk van een dramatisch parlement geboren is, waarbij alle trotse democratische partijen zorgvuldig geaborteerd zijn. Wij noemen haar trots “Doema”.

    » Trots
    » Doema