Louvre

Veel mensen hebben geen idee hoe zij nieuwjaarsdag door moeten komen. Misschien is een bezoek aan het digitaal museum Louvranjo een idee? In het Louvranjo (een Russische woordspeling tussen Louvre en Vranjo wat “leugens” betekent) hangen opmerkelijk gemuteerde schilderijen. Liefhebbers van de Lord of the Rings kunnen vast grinniken om deze bewerking van een schilderij van Soerikov.

    » Digitaal museum Louvranjo