The state of the world

Het Worldwatch Institute komt jaarlijks met een rapport waarin het de stand van zaken op onze planeet onder de loep neemt. Het rapport van 2004 legt de focus op de consumptiemaatschappij. Dit leidt tot pijnlijke conclusies:
 
“Het voortschrijdende consumentisme, dat niet zichtbaar bijdraagt aan het levensgeluk, is volgens het rapport onethisch. Het is niet te verdedigen dat iedereen in de wereld voor tien miljard dollar per jaar aan extra uitgaven schoon drinkwater zou kunnen hebben, terwijl Europeanen ieder jaar zo’n elf miljard dollar uitgeven aan ijsjes.”
 
    » Worldwatch Institute
    » Kopen is heerlijk, kopen is goed, kopen is leven (NRC – 9 jan 2004)