Parra krijgt knor-knor-les

Sinds varkensheugenis zijn biggetjes mijn lievelingsdieren:
 
Parra, 3 maanden oud
 
    » Par-ra en de scha-pen
    » Var-kens-in-nood