Borderland

In het Fotomuseum Den Haag is momenteel een tentoonstelling te zien van Anja de Jong. Zij is de wereld overgetrokken om het niemandsland te fotograferen, “de overgangsgebieden tussen natuur- en cultuurlandschappen, waarin de mens als vreemdeling figureert”. Zij deed bij haar rondtocht onder andere IJsland aan. Dat staat garant voor prachtige foto’s!