De Ruyter en Claeszen

Zeehelden van weleer
Admiraal de Ruijter
Luitenant-admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1607-1676) is geboren in Vlissingen. Hij verdiende zijn sporen vooral als kapitein in de zee-oorlogen tegen Engeland. Tijdens zijn beroemde Tocht naar Chatham voer hij de Theems op en verbrandde een aantal schepen van de tegenstander, een smadelijke nederlaag voor de Engelsen, wat hun dwong de vrede met De Nederlanden te tekenen.

Reinier Claeszen
Vice-admiraal ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Meer gegevens niet bekend…