Lemmata

Voor de volledigheid. Van het weekend werd mij gevraagd wat een lemma was en ik antwoordde “een stukje in een encyclopedie”. Dat was iets te kort door de bocht. Volgens het Van Dale Taalweb is een lemma:

1. eerste woord van een artikel in een woordenboek of encyclopedie
2. woordenboekartikel

Het meervoud van lemma is lemma’s, maar ook lemmata is geldig. Ik twijfel of dit een Latijns meervoud is, het zou ook Grieks kunnen zijn. Wellicht dat onze Athene-correspondent uitsluitsel kan geven.