Flash 123

Vorige maand moest ik even zuigen over een website van de overheid die in de browser Firefox geen sjoege gaf. Ik heb de webmaster van die site toen een berichtje gestuurd.

Klaarblijkelijk heeft de webmaster mijn berichtje gelezen, want het euvel is verholpen. In de broncode van de openingspagina lezen we nu het geldige:

    body onload="parent.location.href='index_fs.html';"

Goed, flash 123 doet het weer! Maar de homepage van de makers van de site blijft in Firefox nog steeds stilstaan. Prutsers!