schaaklog.nl

Nederland is niet bezaaid met kwalitatief hoogstaande schaaksites. De bekendste Nederlandstalige site is waarschijnlijk www.schaken.nl van de KNSB. Het zijn zelfs de Primaire Berichten die regelmatig verslag moeten doen van een belangwekkend internationaal toernooi, gewoon omdat de professionals steken laten vallen, of omdat er te weinig mensen in de schaakwereld Russisch spreken (opmerkelijk, want hoeveel Russische dammers hebben wel niet Nederlands geleerd om de literatuur van Sijbrands te kunnen lezen?).

Daarom juigen wij van harte het initiatief toe van Dimitri Reinderman (die met dat blauwe haar) om de site www.schaaklog.nl op te zetten. Deze site heeft twee doelen:

1. Voor lezers interessante artikelen te bieden;
2. Voor medewerkers een publicatiemedium te zijn.

Wij zijn benieuwd!

    » www.schaaklog.nl