Cultuurstrijd

“Wat nu in Nederland tot uitbarsting komt, zouden de voortekenen kunnen zijn van een wereldwijde strijd om erkenning van de waardigheid van de ander, die binnen en buiten de landsgrenzen ontbrand is. En het is niet uitgesloten dat deze ‘cultuurstrijd’ aan het begin van de eenentwintigste eeuw net zo explosief zal blijken te zijn als de klassenconflicten van de negentiende en de vroege twintigste eeuw op nationaal-sociaal niveau.”

Ulrich Beck in het NRC Handelsblad van maandag 22 november 2004