Leven aan de onderkant – II

    » Leven aan de onderkant – I

Buurten waar de onderklasse zich ophoudt worden geterroriseerd door criminaliteit en geweld, zowel binnens- als buitenshuis. Dalrymple wijst drie voor de hand liggende oorzaken af:

  • Armoede – vroeger was men immers veel armer.
  • Raciaal determinisme – hier kan hij geen bevredigende verklaring voor vinden.
  • De corrumperende werking van de verzorgingsstaat – Deze bestaat al meer dan vijftig jaar, terwijl de explosie van criminaliteit pas van de afgelopen 25 jaar is.

    » Leven aan de onderkant – III