Herexamen Nederlands?

Het citaat uit de prijsvraag was afkomstig uit de recensie Wie is de man aan de afgrond? van Arthur Langeveld (NRC, 17 juni 2005). De eerste quote was van hem, de tweede was van mij, zoals ik vind dat de zin geconstrueerd had moeten worden.

In het Russisch is het redelijk gebruikelijk om het gezegde achterin de zin te plaatsen. Je ziet regelmatig dat Nederlandse vertalers dit achteloos overnemen, terwijl het voor de meeste Nederlanders prettiger leest als het gezegde juist direct na het onderwerp staat. Blijkbaar heeft meneer Langeveld (met wie ik al eerder een aanvaring had) zoveel Russisch gelezen, dat het nu ook zijn Nederlands beïnvloedt.

Portret van Gontsjarov, geschilderd door KramskojDe zin kwam voor een recensie over Het ravijn, , waarvan deze week een nieuwe vertaling verschijnt. Het ravijn is een negentiende eeuwse roman van Ivan Gonstjarov (over wie nog niets in Wikipedia staat). Gontsjarov is wereldberoemd geworden met de roman Oblomov. Zelf vond Gontsjarov Het ravijn zijn beste boek. Arthur Langeveld:

“Gontsjarovs werken hebben geen van alle een snel tempo en een spannende plot, maar Het ravijn is wel het toppunt van onthaasting.”

Een perfect boek voor mij dus. Volgende week ben ik jarig.

Uitslag prijsvraag:
Pierre had het met zijn antwoord helemaal bij het juiste eind. Daarom drukken we hier integraal het adres van zijn hagelnieuwe website af:

    » www.xs4all.nl/~pierrebo/

    » Leven en werk van Ivan Gonstjarov