Pitch

Pitch is een nieuw opiniemaandblad, gericht op “hoog opgeleide jongeren”. Er zijn wel meer bladen die zich op deze categorie richten, want laagopgeleide jongeren kunnen niet lezen. Omdat Strumse dezer dagen wel wat extra lectuur kan gebruiken had ik de eerste uitgave van Pitch voor haar gekocht.

Opiniebladen genoeg in Nederland, maar Pitch beroept zich erop speciaal voor jongeren (20-40 jaar) te zijn. Wat is dan het verschil met andere opiniebladen? Een grote onderscheidende factor is de mogelijkheid die Pitch biedt om mee te denken over de inhoud van het blad en om op meerdere manieren mee te dicussiëren. De begeleidende website www.pitch.nl is hier voor een belangrijk deel op ingericht.

Ernstig nadeel is dat Pitch te weinig diepgang heeft. Omdat opiniebladen per definitie achterlopen op het nieuws is het voor hun belangrijk om achtergrondinformatie te geven. Pitch doet dit uitvoerig, maar helaas niet grondig. Het overstijgt niet het niveau van dat andere blad dat pretendeert spreekbuis te zijn van de jonge, hoogopgeleide generatie, Intermediair.

Mocht Pitch zijn overlevingskansen willen vergroten, dan doet het er verstandig aan een taalredacteur aan te stellen: “Soms wil ik het publiek wakkerschudden, maar dan wordt ik aggressief”.