De helm der verschrikking – Viktor Pelevin

De helm der verschrikking - Viktor PelevinLiefhebbers van rebusliteratuur, cryptogrammen, symbolen, postmodernisme en verwijzingen naar de Klassieke Oudheid mogen gaan bidden dat het boek Sjlem Uzjasa (De helm der verschrikking) van Viktor Pelevin gauw in het Nederlands vertaald wordt. Het bevat alle bovengenoemde elementen en – speciaal voor de liefhebbers – nog veel meer onleesbare ingrediënten!

Pelevin wordt over het algemeen als een van de grootste moderne Russische schrijvers gezien. Zijn bizarre thema’s weerhielden mij ervan zijn boeken ter hand te nemen. Maar het vorig jaar verschenen boekje Sjlem Uzjasa had als voordelen dat het dun was en een voor Russische begrippen zeer prettige typografie had. Ik ben het gaan lezen en na een maand worstelen had ik het zowaar uit!

Sjlem Uzjasa, een “creatief over Theseus en Minotaurus” is een uitgeschreven chatsessie. Op een zekere dag worden tien verschillende mensen wakker in een cellencomplex. Iedereen zit alleen in een afgesloten kamer. Hun enige verbinding met de buitenwereld bestaat uit een computer waarmee ze (alleen met elkaar) kunnen chatten. Al gauw wordt duidelijk dat zij allen het slachtoffer zijn van een Minotaurus die hen opgesloten heeft in zijn doolhof. Zodra dat besef doordringt begint de zoektocht naar de redder Theseus.

Het blijkt dat de chatters opgesloten zitten in een virtuele wereld. Het wordt nooit duidelijk waar de werkelijkheid ophoudt en de schijnwereld begint. De lezer krijgt nauwelijks houvast geboden:

Nutscracker
Dus dat betekent dat wij ons allemaal in het hoofd van de Minotaurus bevinden?

Monstradamus
Laten we zeggen in de ruimte die hij ziet.

Nutscracker
En waar bevindt de Minotaurus zich dan zelf?

Monstradamus
Vermoedelijk in de ruimte die Ariadne in haar dromen ziet.

Organism(-:
We zijn er uit. Notenkraker, herinner je je nog dat je in het begin de vraag stelde “Waar is dat, het ‘hier’?” Ik begreep je vraag aanvankelijk niet. Maar we zitten dus in de helm der verschrikking.

Sjlem Uzjasa maakt deel uit van een internationale boekenreeks over mythen.

    » The myths (in het Engels)
    » The myths (in het Russisch)
    » The helmet of horror
    » Viktor Pelevin (de tekst op de site luidt: “Viktor, bel me even op als je tijd hebt, dan kunnen we de site afmaken. Anders zitten de mensen maar te wachten en gebeurt er niks. Mijn telefoonnummer is 540-18-00.”)