Poesjkins brief aan Repnin – oorzaak en gevolg

170 jaar geleden schreef de grote Russische dichter
Aleksandr Poesjkin een brief aan vorst Repnin-Volkonski waarin hij bakzeil haalde over een eerder ingenomen standpunt. Wat was er aan de hand? Waarom was Poesjkin bijna in een duel verwikkeld geraakt? En wat was de rol van minister Oevarov?

Deze en andere vragen komen aan bod in de lezing “Poesjkins brief aan Repnin – oorzaak en gevolg” die ik afgelopen weekend heb gehouden voor het Exclusieve Genootschap voor Slavische Cultuuroverdracht.

    » Poesjkins brief aan Repnin – oorzaak en gevolg