Oscar is binnen!

Oscar Mopperkont

Oscar is vandaag gearriveerd! Uit een steekproef bleek dat wij hier in Amsterdam met een overschot aan Koekiemonsters en Berts zaten, terwijl in Tilburg de ene Oscar na de andere uit de yoghurt kroop. Albert Heijn denkt ons klein te krijgen, maar dankzij internet slaan we even hard terug. Oscar welkom! Jeffry bedankt!