2. Namen van een stad

Sint-Petersburg, dat is eigenlijk een rare naam voor een Russische stad. Waarom heet die stad niet gewoon “Svatski Piterski” ofzo?

Toen tsaar Peter de Grote, niet gespeend van enige zelfverheerlijking, in 1703 de stad stichtte, gaf hij hem de naam “Sankt Peterboerg”. Ook in het Russisch klinkt dat erg Duits! Tsaar Peter was erg op het Westen gericht en wilde dat graag tot uitdrukking brengen in de naam voor deze nieuwe Russische hoofdstad.

Een Duitse naam voor een Russische stad, dat ging lang goed, maar toen Rusland en Duitsland in 1914 met elkaar in oorlog raakten, bekte dat toch niet meer zo fijn. Peterboerg werd Petrograd, dat klonk al een stuk Russischer en de eerste naamswijziging was een feit.

Tien jaar later was het alweer raak! De Russische revolutie (1917) had het land overstroomd en terwijl de meeste knusse dorpjes nu opeens getooid gingen met de naam De eerste mei, of De rode Sikkel, of Het rode vaandel, of doodweg Het Rode dorp, kreeg Sint-Petersburg de welluidende naam van de leider van de revolutie toebedeeld: Leningrad.

In 1991 vond men het welletjes en draaide men de naam weer terug naar het oeroude Sankt-Peterboerg, wat in het Nederlands dus Sint-Petersburg is. Frappant detail is dat Sint-Petersburg ligt in de provincie Leningrad, want het provinciebestuur voelt zich tot op de dag van vandaag niet aangetrokken tot (weer) een naamsverandering.

    » Tom’s short guide to St. Petersburg