Het einde van de Partij voor de Dieren?

PvdDFrequente lezers van de Primaire Berichten zullen ongetwijfeld opgemerkt hebben dat ik mij geafficheerd heb met de Partij voor de Dieren. Het gezicht van de PvdD, Marianne Thieme, is in opspraak geraakt, nu blijkt dat zij er fossiele christelijke ideeën op na blijkt te houden. Ze is onlangs namelijk lid geworden van de zevendedagsadventisten, “een kerkgenootschap waarvan de leden aanvankelijk meenden dat Jezus op 22 oktober 1844 op aarde zou terugkeren, een datum die begrijperlijkerwijs sindsdien steeds wordt opgeschoven”.

Max Pam (van wie ook bovenstaand citaat is) maakt vandaag in Het Parool korte metten met Thieme: “iemand die in het publieke domein de belangen van dieren moet behartigen, blijkt er de meest kinderlijke ideeën op na te houden als het gaat om de vraag hoe dat dierenrijk eigenlijk tot stand is gekomen. Je moet dat vergelijken met een kinderpsychiater die zelf in Sinterklaas gelooft, maar dan nog gekker”.

Voorlopig geef ik Marianne Thieme gewoon het voordeel van de twijfel. Als zij veel weet te bereiken in de Kamer, vind ik het minder van belang van zij op zondagochtend doet. Bovendien weet ik feitelijk niets van de zevendagsadventisten. Ik ken er eigenlijk maar één: een zekere Bobby Fischer, een geniale, maar ook antisemitische gek. Of hij nu gestoord werd van het schaakspel of van de kerk, is niet helemaal duidelijk.