Dag 7: Ganz geht's los

De laatste twee dagen gaat het een stuk beter met Tom.
De HB-waarden in zijn bloed zijn gestegen naar 5. Hoewel dit nog steeds aan de lage kant is, is het in elk geval een teken dat zijn lichaam weer zelfstandig functioneert. Hij heeft ook weer wat meer kleur, eet en drinkt weer en heeft volop praatjes. Ook kijkt hij TV en leest af en toe wat. Sinds gisteren zijn zowel het infuus en de katether verwijderd. Tom krijgt nu andere pijnstillers.

Kortom, de revalidatie kan beginnen! De hele dag door doet Tom kleine been- en voetoefeningen in bed. Zowel gisteren als vandaag leerde hij van de fysiotherapeut hoe hij kan opstaan vanuit bed en in een rolstoel kan plaatsnemen. De fysiotherapeut maakte nog een woordgrapje vandaag: ‘Es gibt Ganz viele Leute’ want er liggen namelijk momenteel vier patiënten op Tom’s afdeling die een Ganz-operatie hebben ondergaan.